Riječ je o jednoj vrsti testa koji pokazuje koliko su stare Vaše uši.

Da, baš kao i ostali organi u našem tijelu, i uši sa prolaskom godina stare.

Naime, u našim ušima postoje ćelije koje su zadužene da kupe različite frekvencije zvukova koje dolaze do njih, a zatim ih šalju u mozak koji ih obrađuje.

Spomenuti obrazovni kanal u ovom videu (zvučnici Vam svakako trebaju biti uključeni) pušta zvukove različitih frekvencija. Počinje se sa 8.000 hertza, zatim ide 12.00hz, 15.000hz, 16.000hz, 17.000hz, 18.000hz i 19.000hz.

Ukoliko možete čuti sve zvukove - Vaše uši su još mlade.