Povodom novonastale situacije oko Corona virusa oglasio se Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, koji navodi sljedeće:

Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) je 31.12.2019. godine prijavljeno grupiranje ljudi oboljelih od upale pluća nepoznatog uzroka u gradu Wuhan, provincija Hubei u Kini. Pacijenti su pokazivali simptome povišene tjelesne temperature, otežanog disanja, a bolest je dijagnosticirana kao virusna pneumonia.

Kineske vlasti identificirale su novi Coronavirus (2019-nCoV) sredinom ovog mjeseca. Do sada je laboratorijski potvrđeno 205 slučajeva infekcije kod ljudi većinom u Kini, a nekoliko slučajeva je dijagnosticirano i na Tajlandu, u Japanu i Južnoj Koreji. Prijavljena su i 3 smrtna ishoda. Izbijanje epidemije u Wuhanu u Kini povezano je s veletržnicom morskih plodova i životinja, što upućuje na moguće zoonotsko podrijetlo nastanka epidemije. U ovom trenutku nema jasnih dokaza o održivom prenosu virusa s čovjeka na čovjeka no kineske vlasti su objavile da se ograničen prenos s čovjeka na čovjeka ne može u potpunosti isključiti. Traje istraga kako bi se doznalo više informacija.

Coronavirusi su velika familija virusa, od kojih neki mogu uzrokovati bolest kod ljudi, a drugi cirkuliraju među životinjama, uključujući deve, mačke i šišmiše. Rijetko Coronavirusi koji cirkuliraju među životinjama mogu evoluirati i izazvati infekciju kod ljudi, kao što dogodilo s MERS-om (Middle East respiratory syndrome) i SARS-om (Teški akutni respiratorni sindrom). Protekle epidemije MERS-a i SARS-a bile su složene i zahtijevale su sveobuhvatne javnozdravstvene odgovore.

Tri aerodroma unutar EU imaju direktne letove u Wuhan, a postoje i indirektne veze s drugim aerodromima unutar EU.

Iako je izvor novog Coronavirusa i način prenosa nepoznat, preporučuje se primjenjivanje osnovnih mjera za smanjenje rizika od prenosa akutnih respiratornih infekcija (za putnike u avio prometu):

  • izbjegavanje bliskog kontakta s osobama koji imaju akutnu respiratornu infekciju;
  • često pranje ruku, posebno nakon direktnog kontakta s bolesnim ljudima ili njihovom okolinom;
  • izbjegavanje bliskog kontakta sa živim ili uginulim životinjama;
  • putnici koji imaju simptome akutne respiratorne infekcije trebaju prilikom kašljanja i kihanja prekrivati nos i usta jednokratnim maramicama te prati ruke;
  • putnici koji unutar 14 dana po povratku iz Wuhana razviju povišenu tjelesnu temperaturu trebaju se javiti svom doktoru i dati do znanja da su bili u Wuhanu.

Više informacija dostupno na ovim poveznicama:

https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fnovel-coronavirus-2019.html

https://www.who.int/csr/don/17-january-2020-novel-coronavirus-japan-ex-china/en/

(DozaZdravlja.com)