Grupa građana "Libre BiH" odnosno roditelji djece oboljele od dijabetesa tip 1 i rijetkih oblika dijabetesa te oboljeli od ovih bolesti pokrenuli su Inicijativu "Za život s manje boli" s ciljem da se osiguravanjem kontinuiranih mjerača glukoze na teret zdravstvenih zavoda Federacije i Republike Srpske popravi kvaliteta života oboljelih i njihovih porodica.

Nakon priprema te skupljanja potpisa građana BiH putem online peticije Inicijativa "Za život s manje boli" predana je u Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu Skupštinu Republike Srpske te svim poslaničkim grupama ova dva "doma".

- Želimo naglasiti da je putem peticije prikupljeno više od 11.000 potpisa podrške, te da su oboljeli od dijabetesa tip1 i rijetkih oblika dijabetesa po prvi put na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, svjesni svih prepreka zbog samog uređenja države, krenuli u borbu za ostvarivanje svojih prava.

Podršku Inicijativi pružilo je čak 25 Udruženja dijabetičara iz Bosne i Hercegovine, struka i javnost, no uspjeh Inicijative najviše će zavisiti od dobre volje zastupnika u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Narodnoj Skupštini Republike Srpske.

Mnoge evropske zemlje, a odnedavno i Republika Hrvatska, te Crna Gora, osigurali su oboljelim od dijabetesa tip 1 i rijetkih oblika dijabetesa kontinuirane mjerače glukoze, a s obzirom da korištenje ove nove tehnologije neće zdravstvenim sistemima donijeti financijske gubitke, već naprotiv financijsku korist zahvaljujući enormnim uštedama na izbjegavanju liječenja komplikacija loše regulisanog dijabetesa očekujemo da će predstavnici vlasti u što kraćem roku podržati Inicijativu - navodi Grupa građana "Libre BiH".