Već neko vrijeme kruže priče o navodnom negativnom djelovanju ukrasnih magnetića na frižideru. Navodno mogu izazvati elektromagnetsko polje koje djeluje na hranu, a konzumacija takve hrane povećava pojavu raka za 87%. Predstavljaju li ovi simpatični ukrasi stvarnu prijetnju ili je riječ o podvali?

Zar elektromagnetsko zračenje iz ukrasnih magnetića zaista djeluje na hranu? Nijedna zdravstvena ili naučna ustanova nije nikad objavila išta na ovu temu.

No, vijest o kancerogenom djelovanju magnetića na hranu u frižideru navodno je krenula sa Univerzitetu Princeton, gdje su, tvrdilo se, proveli istraživanje na ovu temu.

Studija s Princetona na koju se upozorenje osvrće, međutim, nije nikad postojala. Predstavnik univerziteta je za hoax-slayer.com izjavio:

- Nismo upoznati da je iko s Princetona proveo takvo istraživanje, a nažalost ne znamo ni ko je ni kamo poslao prvi e-mail na ovu temu i pokrenuo lanac upozorenja. Cijenimo što ćete upozoriti svoje čitatelje da je ovaj e-mail neslana šala.

Urednik spomenute stranice tvrdi da ni nakon opsežnog istraživanja nije mogao pronaći bilo kakvo naučno istraživanje na ovu temu.

Štaviše, ne postoji nijedan uvjerljiv dokaz koji bi ukazivao na to da bezazleni magnetići na frižideru mogu imati tako štetan uticaj na hranu. Ovdje je riječ o magnetiziranom materijalu koji ima stalno magnetsko polje i ne zavisi o električnoj energiji.

Ozbiljne rasprave o mogućem štetnom djelovanju magnetskog polja vodile su se samo na temu elektromagnetskog zračenja koju generiraju dalekovodi i mobiteli. Međutim, magnetizirani materijali se koriste godinama i ne postoji nikakav dokaz koji bi ih povezao s pojavom raka ili drugih zdravstvenih problema.

JEDINA TEORETSKA OPASNOST. Iako je upozorenje o uticaju na pojavu raka neutemeljeno, treba spomenuti da neki magnetići za frižidere i nakit izrađeni od neodimija (simbol Nd), elementa iz grupe lantanida, mogu ometati rad pacemakera i drugih implantiranih naprava u srcu, pa čak dovesti i do po život opasnih posljedica.

Naime, ako osoba s jednim od ovih uređaja za srce dođe vrlo blizu ovih magenta (neodimijski magneti su vrlo jaki), uređaj može postati nestabilan i početi nepravilno raditi. Opasnost postoji jer promjena magnetskog polja utiče na električni aparat koji steže srce, tj. magnetsko polje inducira električno polje.