Na području Bosne i Hercegovine već desetinama godina aktuelna je praksa koji se naziva saljevanje strave. Ovaj obred ima za cilj da ukloni strah kod osoba koje su podvrgnute njemu.

Glavni elemenat pomoću kojeg se izvodi ovaj obred je olovo. Olovo se topi, a potom rashlađuje u vodi koja se poslije pije.

Upravo zbog toga tzv. salijevanje strave ne preporučuje zvanična medicina, jer teški metali, u koje spada i olovo, često nisu dobri za ljudski organizam.

Naš narod ovaj običaj veže sa Islamom, ali zvanični stav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je da oni ne proporučuju takav oblik "liječenja", jer nema utemeljenje i potvrdu u islamskim izvorima.

– Salijevanje strave, kao način tzv. alternativnog, paramedicinskog liječenja nije izričito verificirano niti izričito zabranjeno u šeri’atu. Njegovu korisnost ili beskorisnost treba potvrditi medicinska struka i praksa. Taj način liječenja ne treba vezivati za Islam. Budući da u sebi ima elemenata magije, da nije potvrđena njegova korisnost, mišljenja smo da je bolje i sigurnije izbjegavati takav način "liječenja" – stav je Islamske zajednice u BiH.

Dalje dodaju da se salijevanje strave ne može poistovjetiti sa sihrom i širkom, ali ne znači da nemaju ili da ne mogu imati dodirnih tačaka.

POVEZANO
Dženaza ručakNAKON ŠTO SE PROŠIRIO OBIČAJ da se priprema "RUČAK PRED DUŠU UMRLOG": Reagovala Islamska zajednica!