Doktor medicinskih nauka i profesor patofiziologije na Prvom moskovskom državnom medicinskom univerzitetu "Sečenov", Anton Jeršov, objasnio je za Rosijsku gazetu kako se formira stabilan imunitet na virus korona.

Jeršov smatra da je optimalan slučaj za formiranje stabilnog imuniteta na covid-19 tok bolesti u srednjem obliku bez pretjerane upotrebe lijekova.

"Tada organizam formira maksimalan imunitet na njega", precizirao je on.

Prema navodima profesora, pravi imunitet koji pruža zaštitu od infekcije, ne može se formirati u dva slučaja: u slučaju vrlo blagog ili izuzetno teškog oblika bolesti.

U prvom slučaju, uprkos infekciji, u ljudsko tijelo ne dopire dovoljna količina virusa koja bi učinila da se organizam ozbiljno odnosi prema infekciji i razvije antitijela na nju.

- Drugi slučaj kada se ne stvara imunitet je ako je čovjek bio jako bolestan. U slučajevima izuzetno teških simptoma bolesti, organizam će biti u toliko velikom stresu da će sve njegove snage biti usmjerene na trenutno održavanje života, a ne na formiranje zaštite u buducćnosti. Tijelo jednostavno nema dovoljno snage, odnosno proteina, za stvaranje antitela, precizirao je Jeršov.

Specijalista je dodao da je problem sa trenutnim virusom korona taj što se pojavio nedavno i, shodno tome, nije prošlo dovoljno vremena za "upoznavanje" sa ovim virusom.

- Zbog činjenice da je u pitanju SARS, postoji pretpostavka da će imunitet na covid-19 takođe trajati dve godine. Ali nema potvrđenih podataka da će se on očuvati, zaključio je profesor.