Rad na mišićima ispod brade ne samo da ih može zategnuti, već će se tako blago i popunjava opuštena koža vrata.

Pogledajte tri jednostavne vježbe za podbradak:

1. Nagnite glavu unazad i blago izbacite donju vilicu, tako da osjetite da se mišići vrata zatežu. Brojite do 10. Polako vratite glavu naprijed, nekoliko centimetara, pa je ponovo nagnite nazad. Ponovite ovaj pokret 20 puta polako, tako da osjećate kako vam se mišići zatežu. Naginjite glavu samo nazad-naprijed, nemojte micati vrat u stranu. Ključna tačka je područje ispod brade, upravo tu trebate osjetiti zatezanje.

2. Kad završite s ovom vježbom, opustite vrat, spustite glavu tako da osjetite da su se mišići opustili. Ponovo zabacite glavu unazad. Zadržite se u tom položaju dok nabrojite do 10.

3. Vratite glavu u početni položaj pa sada polako podižite bradu naviše i to sporim pokretima. Rad na mišićima ispod brade ne samo da ih može zategnuti, već će se tako blago i popunjava opuštena koža vrata.