Takozvana "W pozicija" jedna je od mnogih u kojoj djeca sjede dok se igraju. Smatra se da ona za neku djecu dobra, ali i da je za neku jako štetna, piše sajt Pediatric Services.

Kada se igraju u ovoj poziciji, djeca razvijaju kontrolu trupa i rotaciju potrebnu za dalji razvoj različitih motoričkih vještina, uključujući one koje su potrebne za pisanje, ali i obavljanje svakodnevnih životnih rutina.

W sjedenje se ipak ne preporučuje svima. Mnoga djeca u razvoju se kreću upravo kroz ovu poziciju tokom igre, ali svi roditelji treba da budu svjesni da pretjerana upotreba ovog položaja tokom godina razvoja može da dovede do budućih ortopedskih problema.

Evo za koju djecu W sjedenje treba izbjegavati:

- Ako postoje ortopedski problemiW sjedenje može da dovede do dislokacije kuka, pa ako postoji anamneza displazije kukova ili zabrinutost zbog toga u prošlosti, ovu poziciju treba izbjegavati.

- Ako postoji stezanje mišića, ovakvo sjedenje to pogoršava.

- Ako postoji zabrinutost za neurološko/razvojno kašnjenje. Ako dijete ima povećan tonus mišića, treba izbjegavati W sjedenje.

W sjedenje 1