Stručnjaci s Univerziteta Cornell napravili su uređaj koji bi trebao pomoći doktorima da identifikuju najjaču sjemenu tekućinu, koja bi ona bila korištena u tretmanima vještačke oplodnje (IVF-in-vitro fertilization).

Dosadašnji metodi su dosta spori, a sa novim otkrićem bi trebalo biti moguće u svega nekoliko minuta obaviti posao.

Uređaj koristi sposobnost spreme da se kreće protivno toku fluida, proces koji se zove rheotaxis i ima mikrofludini kanal kroz koji se sjemena tekućina kreće i mikroskopski korral u obliku slova C sa «zidom» koji privlači «najjače plivače».