Demi Wright (22) iz Colchestera (Velika Britanija) počela je da osjeća bolove u bokovima u jedanaestom mjesecu prošle godine. Međutim, mislila je da je upitanju nešto bezazleno, ali nije ni slutila da je u pitanju smrtonosni adenokarcinom.

Ovaj oblik raka napada žlijezde koje se nalaze unutar raznih organa… Može se javiti na mnogim dijelovima tijela, uključujući debelo crijevo, grudi, jednjak, pluća, pankreas ili prostatu.

Demi koja je radila za Lancome kao make-up umjetnik, je prvo primljena na porodiljsko odjeljenje, nakon što je (tada još neotkriveni) tumor počeo da otpušta hormone slične onima u trudnoći.

Ovakvo emitovanje hormona je i doktore odvelo na pogrešan put, navodeći ih da misle da je ona trudna. Poslali su je na ultrazvuk kako bi se utrvrdilo šta je zapravo u pitanju.

Scanovi su pokazali da, nažalost, nema tragova bebe, zbog čega su ljekari pomislili da je možda u pitanju vanmaterična trudnoća.

Demi je podvrgnuta operaciji, kada su doktori naišli na masu. Urađeno joj je još mnogo testova, prije nego joj je konačno dana dijagnoza da ima smrtonosni adenokarcinom.

Nakon samo tri nedhelje pošto je dobila dijagnozu, Demi je preminula u bolnici.

Adenokarcinom (lat. Adenocarcinoma) vrsta je malignog tumora koji se javlja u žljezdastom tkivu. Da bi se neki tumor klasifikovao kao adenokarcinom, ćelije ne moraju biti striktno dio žlijezde dok god imaju sekretorne mogućnosti. Adenokarcinomi imaju sposobnost metastaze. U slučaju benignog tumora, tada se koristi pojam adenom.

Visoko diferencirani adenokarcinomi su dosta slični žljezdastom tkivu od kojeg su nastali, dok loše diferencirani nisu.