Jedina zajednička uloga farmaceuta u sistemu zdravstvene zaštite danas i prije 30 godina jeste distribucija lijekova te izrada galenskih i magistralnih pripravaka – kaže u razgovoru za Fenu predsjednica Komore magistara farmacije FBiH Zahida Binakaj.

Ističe da je uloga modernog farmaceuta u sistemu zdravstvene zaštite višestruka, jer farmaceut je savjetnik o terapiji za čitav niz simptoma koji su dozvoljeni da se tretiraju od farmaceuta, a ujedno je i trener mladim kolegama i farmaceutskim tehničarima, specijalista za razne grane farmacije kao što je onkološka farmacija, farmacija za interne bolest, itd.

– Ono što je isto sada i prije desetaka godina jeste to da je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik i da u tom trouglu ljekar- farmaceut-pacijent saradnja između farmaceuta i ljekara mora biti artikulisana uvijek na dobrobit pacijenta – pojašnjava Binakaj.

Na pitanje koliko je za farmaceute bitno da zemlja u kojoj djeluju ima domaću proizvodnju lijekova, Binakaj odgovara da opstojnost i funkcioniranje jedne države počiva na dobroj organizaciji i osiguranju ključnih poluga kao što je proizvodnja hrane, proizvodnja i distrubucija energenata i proizvodnja lijekova.

– Ovom izjavom istakla sam značaj, a i potrebu da se njeguje i unapređuje domaća proizvodnja lijekova, a za farmaceute koji su nosioci proizvodnje lijekova uopće smatram izlišnim govoriti o značaju domaće proizvodnje lijekova – kaže Binakaj.

  • //images.doza.network/www.dozazdravlja.com/original/Zahida_Binakaj.jpg
  • //images.doza.network/www.dozazdravlja.com/original/Zahida_Binakaj.jpg

POSEBNO POŠTOVANJE PREMA `BOSNALIJEKU`Govoreći o saradnji s domaćim proizvođačima lijekova Binakaj ističe da u funkciji predsjednice Komore ima odličnu saradnju s njima, jer putem zajedničkih projekata često učestvuju u aktivnostima, kao što je edukacija kolega na terenu. U okviru zakonskih mogućnosti koje Komora ima nastoje održavati dvosmjernu komunikaciju na dobrobit Komore, članova Komore i domaćih proizvođača.

– Bosnalijek je najstarija farmaceutska kompanija u BiH i samo taj podatak daje mi u obavezu da s posebnim poštovanjem govorim o toj kompaniji. U toj kompaniji posao, mogućnost napredovanja u struci našao je veliki broj mojih kolega, to je naučna baza kada se govori o industrijskoj farmaciji, istraživačkim projektima u kojima također učestvuju moje kolege farmaceuti. Sarađujući putem različitih projekata s kompanijom Bosnalijek mogu istaći da Federalna komora i njeni članovi nikada nisu naišli na zatvorena vrata te kompanije kada su u pitanju apotekari FBiH – zaključuje Binakaj.

(DozaZdravlja.com/Fena)