Apelacioni sud u Beogradu je nakon 16 godina od tragedije, pravosnažno osudio na po dvije godine zatvora dvije doktorke Insituta za ginekologiju i akušerstvo zbog nesavjesnog i neadekvatnog liječenja Ljiljane Arambašić, koja je 2002. godine preminula od posljedica upale slijepog crijeva.

Osuđenim specijalistima ginekologije i akušerstva Veri Milenković i Gordani Miletić pored zatvorske kazne pravosnažno je izrečena i zabrana obavljanja djelatnosti od dvije godine, koja se treba primijeniti nakon izvršenja kazne zatvora.

Ovom odlukom, koja je danas objavljena na sajtu suda, odbijene su sve žalbe i potvrđena je presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu, a njom su ljekari Miloš Radović, Srboljub Miličević i Aleksandar Jovanović pravosnažno oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično djelo teško djelo protiv zdravlja ljudi.

Oštećeni su za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva upućeni na parnični postupak.

PREMA PRESUDI, Miletić i Milenković su osuđene jer su od 18. do 20. februara u Institutu za ginekologiju i akušerstvo u Beogradu, kao ljekari specijalisti nesavjesno postupale pri pružanju medicinske pomoći Ljiljan Arambašići i time prouzrokovale pogoršanje njenog zdravstvenog stanja, uslijed čega je 21. februara 2002. godine kod nje nastupila smrt.

U obrazloženju presude Apelacionog suda se, između ostalog navodi da je, prihvaćajući iskaz sudskog vještaka, prvostepeni sud pravilno utvrdio da «standard pažnje» znači da ljekar treba da odvoji potrebno vrijeme da se posveti pacijentu, da razgovara sa njim, pregleda ga, analizira laboratorijske i ostale analize i na osnovu toga donese određeni zaključak.

- Ukoliko nešto od ovoga izostane onda tome nije posvećena dovoljna pažnja i tada kažemo da je standard pažnje nizak, te da etika zdravstvenog osoblja mora da nude na najvišem nivou i da je to nepisano pravilo. Zbog toga je pravilan zaključak prvostepenog suda da je Gordana Miletić kritičnom prilikom uopšte nesavjesno postupala pri pružanju medicinske pomoći Arambašićevoj, navodi Apelacioni sud.

Takođe, u odnosu na Veru Milenković, Apelacioni sud nalazi da, imajući u vidu cjelokupno liječenje Ljiljane Arambašić na klinici Instituta za ginekologiju i akušerstvo, nije postupljeno sa potrebnim standardom pažnje, te da je Milenković uopšte nesavjesno postupala pri pružanju medicinske pomoći.

U odnosu na Aleksandra Jovanovića, Srboljuba Milićevića i Miloša Radovića Apelacioni sud je našao da je pravilno prvostepeni sud utvrdio da nije dokazano da su ovi okrivljeni postupali na način kako im se to optužnim aktom punomoćnika oštećenih kao tužilaca stavlja na teret zbog čega ih je pravilno oslobodio od optužbe, navodi se u obrazloženju presude.

Ovaj slučaj godinama je izazivao pažnju javnosti, a 2012. godine bila je ukinuta prva prvostepena presuda i predmet je bio vraćen na novo suđenje.

NEPRESTANO VRIŠTALA. Prema pisanju medija, Ljiljana Arambašić se 15. februara 2002. godine zbog jakih bolova u stomaku javila u beogradski Urgentni centar, a dežurni hirurg je procijenio da su njene zdravstvene tegobe ginekološke prirode pa je primljena na Ginekološko akušersku kliniku (GAK).

Iz GAK-a su Ljiljanu, pošto je gotovo neprestano vrištala, uputili u Institut za psihijatrijske bolesti «Laza Lazarević», gdje su ljekari odmah zaključili da nije pacijent za njih i uputili je ponovo u Urgentni centar, prenijeli su ranije mediji.

Zbog visoke temperature nije hospitalizovana u Urgentnom centru, već je upućena u Institut za infektivne i tropske bolesti gdje je primljena 21. februara.

Po prijemu u bolnicu već je bila u komi i iste noći je preminula.

POVEZANO
Ljiljana ArambašićMAJKA UMRLE TINEJDŽERKE (18) "Zanijemila sam od bijesa. Moje dijete je umrlo zbog doktora, a oni..."

(Doznajemo.com/Tanjug)